Mobov

 

M O B O V

MODELBOUW OPENBAAR VERVOER

 

 

DERTIG JAREN ACTIEF

De vereniging MODELBOUW OPENBAAR VERVOER, kortweg MOBOV, werd in 1987 als vereniging zonder winstoogmerk opgericht. Er bestond echter al in 1981 in het Antwerpse een kern hobbyisten die onder de naam MOBOV over treintjes keuvelden, nieuwtjes uitwisselden en elkaars treintafels gingen bekijken. In 2011 bestaat de groepering MOBOV zodanig dertig jaar, wat recent gevierd werd met een tentoonstelling.

 

De vereniging MOBOV stelt zich tot doel om op een gezellige manier de liefhebbers van trein-, tram- en busmodellen bijeen te brengen en gezamenlijke activiteiten rond de modelspoorweghobby te organiseren. Hoewel MOBOV duidelijk een modelspoor-vereniging wil zijn, ontbreekt het in het verenigingsleven niet aan de belangstelling voor de ‘grote’ treinen, trams en bussen.

 

HET LOKAAL “CUYLITS”

In november 2010 nam MOBOV twee lokalen op de eerste verdieping van een parochiecentrum aan de Cuylitsstraat 22a in Antwerpen-Zuid in gebruik. In het lokaal werden vier modelbanen in rekken ondergebracht: een elf meter lange modulebaan naar NMBS-voorbeeld die het vroegere stationsemplacement van De Panne in schaal hO uitbeeldt, een Oe-smalspoorbaan en twee nostalgische, analoge banen in halfnul. Uiteraard kan er ook aan modelspoorwegbouw gedaan worden én vooral kan er met eigen rollend materieel gereden worden. Daartoe staat er enerzijds een halfnulbaan ter beschikking waarop zowel met analoog als digitaal gelijkstroommaterieel kan worden gereden. De tweede opgestelde baan is een grote HOe-baan naar Oostenrijks voorbeeld die momenteel terug rijvaardig wordt gemaakt. Ook een baan op N-schaal naar het voorbeeld van het Zuid-Duitse station Gefrees is in aanbouw, en er wordt luidop gedacht aan de constructie van een nostalgische wisselstroombaan.


 

 

 

Naast het grote verenigingslokaal bevindt zich nog een cafetaria met onder meer een televisietoestel voor de projectie van dvd’s en video’s.

 

OPENINGSTIJDEN

De leden kunnen (bijna) elke maandagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur en buiten de vakantieperiodes elke zaterdag van 10 tot 16 uur in het lokaal terecht. Als lid kun je er actief deelnemen aan het meebouwen aan en het optimaliseren van de clubbanen, bij een natje en een droogje een praatje slaan of de uitgebreide bibliotheek met boeken en actuele tijdschriften raadplegen

 

DE THEMA-AVONDEN

Sinds 2010 organiseert MOBOV regelmatig thema-avonden met voordrachten en foto’s of films over spoor- en tramwegen in heden en verleden. Reportages over modelspoor-manifestaties komen eveneens aan bod.

 

ONS TIJDSCHRIFT  M O B O V A R I A  EN DE NIEUWSBRIEVEN 

Om de vier maanden verschijnt ons clubblad MoboVaria, een kleurig tijdschrift dat digitaal en op papier kan verkregen worden en artikels over de modelspoorwegbouw bevat. Het is een tijdschrift van en voor de leden waarin op de eerste plaats de banen en verzamelingen van de leden worden voorgesteld. Maandelijks is er tevens een Nieuwsbrief met mededelingen en nieuwtjes over het verenigingsleven en wetenswaardigheden over wat er in het lokaal ondernomen wordt.

 

EN DAN IS ER OOK NOG

Een of twee keer per jaar organiseert de club een uitstap naar een evenement met een modelspoorkarakter of nemen we deel aan de uitstappen van verenigingen die zich met de ‘grote’ spoor- en tramwegen bezighouden. Om het gezellig te houden schuiven we ook eenmaal per jaar aan tafel aan voor een etentje.

 

VAN HARTE WELKOM !

Wie ons graag een wil komen bezoeken is welkom in het lokaal. Voor meer inlichtingen kun je terecht op de website www.mobov.be of bij voorzitter Frank Bourguignon, Clementinastraat 60 te 2018 Antwerpen, 03 2372764 en<frank.bourguignon@skynet.be>.