Minibaantjes 2012

Aftrap voor de 3e Grote mini-baantjes wedstrijd 2012

 

>>>Er zijn 45 inschrijvingen!<<<

 

>>>September 2012: er zijn reeds 23 bevestigingen voor deelname!<<<

 

Na het succes in 2008 en 2010 organiseren we opnieuw een mini-baantjes wedstrijd tijdens de grote expo in 2012. De twee vorige edities leverden een schare aan prachtige mini modelspoorwegen op en voor alle deelnemers waren de twee dagen in Mechelen telkens een onvergetelijke ervaring. Geen reden dus om de vertrouwde formule te wijzigen. We hebben enkel het reglement wat bijgeschaafd met enkele praktische zaken.

 

Net als bij de vorige wedstrijden is de keuze van het onderwerp volledig vrij. Ook de schaal waarin gewerkt wordt is volledig vrij te kiezen. De inzendingen worden ook nu in drie formaten ingedeeld, namelijk schaal H0/00, groter dan schaal H0/00 en kleiner dan H0/00. In de categorie H0/00 komen ook de smalspoorvarianten als H0e en H0m aan bod. Bij de kleinere schalen is dit N, Nm of Z, bij de grotere schalen kan dit O zijn, maar ook Oe, Om, I, Im, In, Gn (1/35ste) of enige andere zelf gekozen schaal groter dan 1/76 (00). Iedere categorie heeft zijn eigen maximum oppervlakte. Voor schaal H0/00 en afgeleiden is de maximum oppervlakte bepaald op 0,9m², voor de kleinere schalen is het 0,6m² en voor de grotere schalen 1,2m². De maximale oppervlakte omvat ook de fiddle-yard of het schaduwstation, voor zover deze op hetzelfde niveau zijn gesitueerd als het tentoonstellingsgedeelte. Het is immers toegestaan om ook in verschillende niveau’s te werken, waarbij de som van de verschillende niveau’s groter mag zijn dan de maximum oppervlakte op voorwaarde dat de buitenafmetingen (bovenaanzicht) van het mini-baantje binnen de maximum oppervlakte vallen. Uiteraard zijn onregelmatige vormen met respect van de maximum oppervlaktes toegelaten, doch het geheel moet wel binnen een vierkant van 2,5 x 2,5 meter passen. Nieuw is deze keer dat we elke deelnemer in de zaal een oppervlak van exact 2,5 x 2,5 meter zullen ter beschikking stellen, waarbij één zijde langs het wandelpad zal gelegen zijn. Iedereen is vrij zijn baantje binnen deze ruimte te schikken.

 

Zoals bij de vorige wedstrijden kan eenieder inschrijven voor deelname (met uitzondering van de medewerkers van Modelspoormagazine en hun familieleden), en kunnen zowel individuele modelbouwers als groepjes inschrijven. De inschrijvingen zijn gratis en dienen te gebeuren voor 1 juli 2011. De sluitingsdatum van de wedstrijd is 26 oktober 2012, de vooravond van de 6e Grote Modelspoorexpo in Mechelen.

 

Het is nog steeds de bedoeling dat de deelnemers tijdens de expo hun baantje bedienen. Het publiek en de vakjury zal op de expo de ingezonden mini-baantjes beoordelen op hun goede werking, waarbij een groot belang wordt gehecht aan een realistisch en zinvol spoorverkeer. Ook de presentatie van het mini-baantje is belangrijk, waarbij ook een achtergrondje, fries en verlichting horen. De beschikbare oppervlakte in de zaal mag gebruikt worden voor bijkomende informatieborden, schappen en/of een tafeltje. Er wordt bij deze wedstrijd geen voorselectie gemaakt door de vakjury, alle baantjes die op 12 oktober 2012 klaar zijn kunnen tijdens het tentoonstellingsweekend aan het grote publiek voorgesteld worden. Vanzelfsprekend komen enkel die mini-baantjes in aanmerking die nog nooit eerder ergens werden getoond of waarvan nooit foto’s zijn gepubliceerd.

 

Uiteraard zijn aan een wedstrijd ook prijzen verbonden. De eerste 10 laureaten winnen een prijs. De winnende mini-baantjes zullen achteraf in Modelspoormagazine gepubliceerd worden.

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Alleen mini-baantjes die nog nooit publiekelijk werden getoond of in vakbladen werden gepubliceerd komen in aanmerking.

2. Het onderwerp van het mini-baantje is vrij.

3. Het mini-baantje moet een realistisch en zinvol spoorverkeer uitbeelden met bewegend spoorelement.

4. De gebruikte schaal staat vrij. Wel mag het mini-baantje in het geval van - schaal H0/H0m/H0e/00:009 niet groter zijn dan 0,9m² - grotere schaal dan H0/00 niet groter zijn dan 1,2m² - kleinere schaal dan H0/00 niet groter zijn dan 0,6m²

5. De maximale oppervlakte van het mini-baantje is met inbegrip van fiddle-yard of schaduwstation, en moet begrepen zijn in een vierkant van maximaal 2,5 x 2,5 meter. Er mag in verschillende niveau’s gewerkt worden. Elke deelnemer zal in de zaal een oppervlak van exact 2,5 x 2,5 meter ter beschikking hebben, waarbij één zijde langs het wandelpad zal gelegen zijn.

6. De inschrijvingen zijn kosteloos en dienen te gebeuren voor 1 juli 2011. Inschrijven kan door een mail te sturen naar guy.van.meroye(at)thinkmediamagazines.be, een fax te zenden op het nummer 0032 - (0)3 20 20 181 of een brief te sturen naar Modelspoormagazine, 3e Mini-baantjeswedstrijd, Oude Leeuwenrui 8 bus 2 - B-2000 Antwerpen. Een inschrijving dient naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum te vermelden van alle groepsleden, evenals een korte beschrijving van het gekozen project en de schaal waarin u gaat werken.

7. De sluitingsdatum van de wedstrijd is vrijdag 12 oktober 2012. Op die dag dient u uw mini-baan in de Nekkerhal van Mechelen af te leveren.

8. Op de 6e Grote Modelspoorexpo op 13 en 14 oktober 2012 dienen de deelnemers aanwezig te zijn om hun mini-baantje te bedienen.

9. De beoordeling gebeurt zowel door de redactie als het publiek op 13 en 14 oktober 2012 tijdens de 6e Grote Modelspoorexpo.

10. De deelnemer verbindt zich er toe, telkens de organisator dat verzoekt, een stand van zaken door te geven via e-mail, binnen een redelijke termijn. Deze "stand van zaken" zal enkel gepubliceerd worden met toestemming van de deelnemer.

11. De deelnemer zal tijdens de expo alle medewerking verlenen aan de fotograaf van Modelspoormagazine tijdens het maken van de fotoreportage.

12. De eerste 10 winnaars ontvangen een prijs. De winnende mini-baantjes zullen ook worden gepubliceerd in Modelspoormagazine.

13. Medewerkers aan Modelspoormagazine en hun familieleden worden van deze wedstrijd uitgesloten. De prijswinnaars van de vorige mini-baantjes wedstrijden mogen wel deelnemen.

14. De beoordeling van de jury en publiek is bindend. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.