Veel gestelde vragen

Hoe vind ik mijn abonnee-nummer terug?
Het abonneenummer staat op de folie geprint en bevindt zich net boven de naam van de geadresseerde of kan u navragen bij onze dienst abonnementen: abo@metamediagroep.be

Hoe bestel ik een gemiste editie?
Een eerder verschenen editie van MSM kan bekomen worden door storting van € 12 voor België p.st incl portkosten / € 16 voor Nederland op rekening

BE54 7330 5583 9997 - BIC: KREDBEBB

ten name van: Meta Media Groep bvba - Hekkergemstraat 31 -9260 Schellebelle
met vermelding van de gewenste editie (s).

Het is steeds aan te raden om na te gaan of de gewenste edities nog ter beschikking zijn – abo@metamediagroep.be.

Na ontvangst van betaling wordt het gevraagde u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Hoe kan ik een abonnement aanvragen en/of schenken?
Om voor de duurtijd van 1 jaar te abonneren op Modelspoormagazine volstaat het € 75.00 (140 euro voor 2 jaar) over te maken op onze rekening
BE54 7330 5583 9997 - BIC KREDBEBB

Voor Spoorwegjournaal vragen wij de jaarlijkse bijdrage van € 52.00 (€ 98 voor duurtijd 2 jaar), te storten op onze rekening: BE43 7330 5584 0001 - BIC KREDBEBB

ten name van: Meta Media Groep bvba - Hekkergemstraat 31 - 9260 Schellebelle

Het abonnement wordt na ontvangst van de betaling geactiveerd met de eerstvolgende editie. Abonnementen worden niet met terugwerkende kracht opgestart. Na toezending van het laatste tijdschrift ontvangt u automatisch een vrijblijvende betaaluitnodiging voor de verlenging van het abonnement.
Indien het een geschenkabonnement betreft vragen wij u beleefd zowel uw eigen adres alsook het adres van de begunstigde te willen doorsturen naar abo@metamediagroep.be zodat het abonnement correct wordt geactiveerd.

Hoe weet ik wanneer mijn abonnement afloopt?
De einddatum van uw abonnement is op te vragen via de abonnementendienst. Zolang u geen betaaluitnodiging heeft ontvangen (per e-post of gewone post) is uw abonnement in principe nog geactiveerd.

Wordt mijn abonnement automatisch verlengd?

Neen, u bepaalt zelf of u uw abonnement wenst te verlengen.
Uw abonnement wordt enkel verlengd indien uzelf een betaalopdracht heeft gegeven en wij de betaalbevestiging kunnen registreren op onze bankafschriften. U hoeft ons dus geen opzegverzoek te sturen. U wordt automatisch per afzonderlijk schrijven uitgenodigd om te verlengen na toezending van de laatste editie.