Veel gestelde vragen

Hoe vind ik mijn abonnee-nummer terug ?
Het abonneenummer staat op de folie geprint en bevindt zich net boven de naam vd geadresseerde.

Hoe bestel ik een gemiste editie ?
Een eerder verschenen editie van MSM kan bekomen worden door storting van € 12 voor België p.st incl portkosten / € 16 voor Nederland op rekening

BE54 7330 5583 9997,
BIC : KREDBEBB ten name van
Meta Media Groep bvba
Hekkergemstraat 31
9260 Schellebelle
met vermelding van de gewenste editie (s).

PS : Helaas zijn de edities van MSM 91, 96, 100, 105, 111, 118, 121, 123, 129, 132, 134, 136, 138, 139, 142 en 150 niet meer verkrijgbaar

Het gevraagde wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Hoe kan ik een abonnement aanvragen en/of schenken?
Om voor de duurtijd van 1 jaar te abonneren op Modelspoormagazine volstaat het € 75.00 (140 euro voor 2 jaar) over te maken op onze rekening
BE54 7330 5583 9997
BIC KREDBEBB

Voor Spoorwegjournaal vragen wij de jaarlijkse bijdrage van € 52.00 (€ 98 voor duurtijd 2 jaar), te storten op onze rekening

BE43 7330 5584 0001
BIC KREDBEBB

ten name van
Meta Media Groep bvba
Hekkergemstraat 31
9260 Schellebelle

Het abonnement wordt na ontvangst van de betaling geactiveerd met de eerstvolgende editie. Na toezending van het laatste tijdschrift ontvangt u automatisch een vrijblijvende betaaluitnodiging voor de verlenging van het abonnement.
Indien het een geschenkabonnement betreft vragen wij u beleefd zowel uw eigen adres alsook het adres van de begunstigde te willen doorsturen naar abo@metamediagroep.be zodat het abonnement correct wordt geactiveerd.

Hoe weet ik wanneer mijn abonnement afloopt?
De einddatum van uw abonnement is op te vragen via de abonnementendienst. Zolang u geen betaaluitnodiging heeft ontvangen (per e-post of gewone post) is uw abonnement in principe nog geactiveerd.
U kan de einddatum eventueel zelf berekenen aan de hand van uw laatste betaling.
Elke 4e vrijdag vd maand worden de adreslijsten naar de drukkerij ter distributie doorgestuurd;
indien wij uw betaling hier bvb noteren ten laatste op 26/8 gaat het abonnement in vanaf 1/8 ;
indien uw betaling ons na 26/8 bereikt wordt het abonnement geactiveerd vanaf 1/9 ;
op 26/8 worden immers de geldige adreslijsten voor de editie van september doorgestuurd.
Let wel : de dag dat u de betaalopdracht geeft is niet de dag waarop wij de betaling bevestigd krijgen. Hou dus veiligheidshalve rekening met 2 tot 3 extra werkdagen.

Wordt mijn abonnement automatisch verlengd?
Neen, u bepaalt zelf of u uw abonnement wenst te verlengen.
Uw abonnement wordt enkel verlengd indien uzelf een betaalopdracht heeft gegeven en wij de betaalbevestiging kunnen registreren op onze bankafschriften. U hoeft ons dus geen opzegverzoek te sturen. U wordt automatisch per afzonderlijk schrijven uitgenodigd om te verlengen na toezending van de laatste editie.