Vorige nummers

MSM 95

 

September 2010 nr. 95

 

DUBBELTEST: de diesellocomotief 6005 in H0

Zoals aangekondigd op de Nürnberg Messe in 2009, zouden zowel Roco als Van Biervliet een model van de prototype reeks 60 van de NMBS uitbrengen. Roco was het eerste klaar met zijn model, en haalde net voor het jaareinde de winkels met de groene 6001. Van Biervliet liep enige vertraging op, te wijten aan het streefdoel om een zo perfect mogelijk model uit te brengen. Met een kleine maand verschil verschenen dan zowel de blauwe Roco 6005 als de blauwe Van Biervliet 6005. Een mooie gelegenheid om beide machines eens met elkaar te vergelijken.

 

BAAN: de Stoombaan van MSC Het Spoor

Het noodgedwongen verlaten van een lokaal is voor menig modelspoorclub een ware tragedie, zeker als er sinds jaar en dag vaste banen zijn opgebouwd in dat lokaal. Dat overkwam Modelspoorclub Het Spoor vzw uit Sint Niklaas een zestal jaar geleden. De leden bleven echter niet bij de pakken zitten. Een nieuw lokaal werd snel gevonden en er werd van start gegaan met nieuwe projecten. Maak kennis met één van deze projecten.

 

PRAKTIJK: de IJsfabriek, de opbouw in beeld gebracht, deel 2

In ons vorige nummer hebben we een begin gemaakt met de opbouw van de IJsfabriek. Nu rest ons het vervaardigen van de detailleringselementen om dit gebouw helemaal ‘af’ te maken. In één moeite door behandelen we ook het schilderen en verweren. Dat gebeurt met reeds beschreven technieken, maar het loont de moeite deze nu maar eens nader toe te lichten. Emmanuel Nouaillier toont ons zijn werkwijze vanaf pagina 42

 

 

BAAN: Altbachheim-West in schaal 0

Altbachheim-West is het jongste project van Alain Vandergeten, gekend van de PAJ-modelspoorgroep. Na een aantal omzwervingen in Z-schaal (1/220), N-schaal (1:160) en spoor 1 was Alain aan iets nieuws toe. In het verleden had hij samen met een bevriend collega-modelbouwer al eens een gemengd project in schaal O en Oe gemaakt, en de mogelijkheden van deze grotere schaal waren in het achterhoofd blijven hangen. De komst van het nieuwe Lenz schaal O-gamma wakkerde het vuurtje aan om voor een nieuw project te kiezen voor schaal O (1/43).

 

PRAKTIJK: Blauwe steen en atmosfeer, deel 3

In de secundaire school van de auteur, tijdens de jaren 1980, werd het werk van de leerlingen beoordeeld volgens drie criteria: de weergave, de uitvoering en de omzetting in de praktijk. Vooral deze laatste oefening was voor Arnaud Verlaeken de ‘kers op de taart’. Het is trouwens deze ‘omzetting in de praktijk’ die de basis zal vormen van ons derde luik over de blauwe steen, waarin de studies en de ervaringen uit onze vorige bijdragen aangewend zullen worden om een ‘geheel’ - of beter gezegd een ‘atmosfeer’ - te creëren in blauwe steen.

 

PRAKTIJK: Bouw van een eigen vierkantshoeve

Een vierkantshoeve is een imposant bouwwerk, ook in H0. Als bouwpakket is er geen voorhanden, dus de modelspoorder die op zijn modelspoorweg een vierkantshoeve wil plaatsen is aangewezen op enige creativiteit. Maar met gebruikmaking van een stel bouwkits kan een fraaie binnenhofhoeve gebouwd worden, en dit voor een aanvaardbare prijs en een moeilijkheidsgraad die bereikbaar is voor de doorsnee modeltreinliefhebber. Frans Hooyberghs toont in woord en beeld hoe hij ‘zijn’ vierkantshoeve heeft gebouwd.

 

KORTGETEST: MÄRKLIN 5533 IJZEREN RIJN

KORTGETEST: DE HBIS 194 VAN HOBBY TRADE

KORTGETEST: DE FALLS-ERTSWAGENS VAN B-MODELS

KORTGETEST: DE PLAN W RIJTUIGEN VAN LS MODELS

PRAKTIJK: VERWEREN VAN ERTSWAGENS VAN B-MODELS

MINIBAANTJESWEDSTRIJD: EEN STAND VAN ZAKEN

CLUB: LOKAALPERIKELEN BIJ DE MTD