Vorige nummers

MSM 125

Mei 2013 - nr. 125

 

BAAN: The High Line

Met hun Amerikaanse modelspoorweg ‘The High Line’ behaalden Evan Daes en Erik Block op de recente tentoonstelling ‘OntraXS!’ de felbegeerde OntraXS! Award, zeg maar de trofee van de mooiste modelspoorweg van de expo. Ook in 2011 sleepte het Vlaamse duo – weliswaar nog bijgestaan door enkele vrienden van Branchlines & Backwoods - de trofee in de wacht met de Canadese modelspoorweg Nitinat River Railroad(zie MSM 106). Onderwerp van ‘The High Line’ is een stukje verhoogde spoorweg in New York anno 1947 dat op magistrale wijze in miniatuur is weergegeven. Reis mee in de tijd...

 

PRAKTIJK: Werken met pluimkarton, deel 3: beton en cement

Na het bouwen van een watertorentje, in hoofdzaak opgebouwd uit baksteen, start MSM-medewerker Rik Martens met het nabootsen van een tweede en derde belangrijk bouwmateriaal namelijk beton en cement. Het imiteren van deze twee bouwmaterialen gaat betrekkelijk vlot door het gebruik van pluimkarton. Voor dit project koos RIk voor het nabouwen van het voormalig R.T.T. gebouw in Art Deco stijl, nabij het station van Merelbeke. Volg Rik stap voor stap.

 

BAAN: Kaai F

Op de Schelde ligt de ‘Sidonia’ aangemeerd, een typische binnenvaarder. Weldra zullen de dokwerkers beginnen haar te lossen. De schipper berust er even in en staart wat voor zich uit. In de verte hoort hij het kenmerkende geronk van een diesellocomotief reeks 72. Achter hem is het op de kaaien een drukte van jewelste en bevinden zich allerhande stukgoederen. Zo dadelijk zal de havenkraan zich draaien en kan er begonnen worden met het lossen van zijn binnenschip…

 

PRAKTIJK: De charme van het verval

In Modelspoormagazine 124 kon u kennis maken met de Rymenzburger Chnollenbahn van de Zwitserse modelbouwer Marcel Ackle, een sterk staaltje modelbouw op schaal 1:22,5. De ‘Chnollenbahn’ ondergaat momenteel een uitbreiding en Marcel is begonnen met de bouw van een klein werkhuisje waarin de ‘Chnollenaars’ bezems binden. Aan de hand van enkele voorbeelden kijken we Marcel Ackle over de schouders heen.

 

THUISBAAN: Een stukje Duitsland in Flemalle: een avontuur op rails

Deze maand richten we onze aandacht op de grote modelspoorweg van Jean-Luc Chechelski uit het Waalse Flemalle. Na in zijn kinderjaren met treinen gespeeld te hebben dook in 1998 het ongeneeslijk modeltrein virus terug op, en besloot Jean-Luc de draad van de modelspoorhobby terug op te pikken. Met het resultaat kan u nu kennis maken.

 

REPORTAGE: OntraXS! 2013: vijf jaar aan de top

On traXS! heeft zich in de afgelopen vijf jaar als merk gevestigd. Dat komt in de eerste plaats door de hoge kwaliteit van de getoonde modelspoorwegen, maar zeker ook door de unieke ambiance. Kleine treinen tussen hun grote historische voorbeelden.

 

Verder: 

 

Praktijk: Ontwerp je station, deel 2

Praktijk: Emmanuel Nouaillier: zinken daken, deel 2

Praktijk: Zo was het Ruhrgebied, deel 5

Reportage: Minibaantjeswedstrijd 2014

Reportage: Glück Auf

Samenstelling: Holland-Italië-Express

Recensies