Vorige nummers

MSM 126

Juni 2013 - nr. 126

 

Test: Van Biervliet Budget Line reeks 62

Na een eerste vluchtige kennismaking in Nürnberg waren we hoogst benieuwd of het eerste ‘Budget Line’ model van Van Biervliet onze eerste positieve indruk zou bevestigen. Begin mei konden we dan kennis maken met de eerste productie-exemplaren van de reeks 62. Onze bevindingen kan u in dit nummer lezen.

 

Baan: Eperon d’Or

Nadat MSC Het Spoor uit Sint Niklaas zowat alle tentoonstellingen in de wijde omtrek had afgedweild met ‘kapelleken in den bos’ (zie MSM 34), was het tijd voor een nieuw project, een project eind tijdperk III, waarbij eveneens deelname aan tentoonstellingen in binnen-en buitenland werd vooropgesteld. Ontdek het nieuwe project met de mooie naam ‘ Eperon d’ Or’.

 

Reportage: Een bedrijfsbezoek aan Artitec, grondlegger van Nederlands erfgoed op schaal

Regelmatig presenteren wij de unieke Nederlandse spoorwegmodellen van de Amsterdamse fi rma Artitec. Benieuwd zoals wij waren naar wie de drijvende krachten zijn achter Artitec en om een kijkje in de keuken te nemen brachten wij een bezoek aan Amsterdam Noord. Kijk mee achter de schermen.

 

Praktjik: Verval in de stad : onverwachte gezichten

Emmanuel Noauillier blikt terug op 15 jaar realistisch uitbeelden van vervallen steedse bouwsels. Want wat is er nu mooier om na te bouwen dan scheuren, toegemetselde ramen, vervaagde kleuren, half vergane reclames, scheefhangende deuren, roest en meer van dat moois? Het zijn als het ware relikwieën van een vervlogen tijd die met de dag zeldzamer worden en dus verdienen bewaard te worden.

 

Thuisbaan: Oostenrijks smalspoor

In deze afl evering gaan we op bezoek bij Paul Peeters uit Ingelmunster De smalpoorbaan in H0e naar Oostenrijks voorbeeld is reeds herhaalde malen mee verhuisd, maar was nog nooit te zien op een tentoonstelling. Dus toch ook een modelspoorweg die het huis als het ware nooit verlaten heeft. Paul Peeters doet zijn verhaal.

 

Praktijk: Onzichtbaar en ‘altijd’ goed ontkoppelen met Kadee koppelingen

Het is van het februari nummer van 2005 geleden dat er nog een woordje over de Kadeekoppeling in ons lijfblad geschreven werd. In deze bijdrage geven we eerst een algemeen overzicht van de mogelijkheden en kwaliteiten en behandelen daarna een nieuwe methode waarmee we de Kadeekoppeling onzichtbaar en betrouwbaar kunnen laten ontkoppelen.

Verder: 

Test: Containerdraagwagens Acme en Rocky Rail

Test: Märklin set DD-AR

Praktijk: Werken met pluimkarton: een zinken dak

Praktijk: Upgrade van een goederenwagen in schaal 1

Praktijk: De GCI van Goover Models aangepast

Praktijk: Ontwerp je station, deel 3

Praktijk: Een buigtoestel voor flexrails

Reportage: Intermodellbau 2013

Reportage: Oostende – Sierre – Brig