Vorige nummers

MSM 127

Juli/Augustus 2013 - nr. 127

 

 

Inleiding: Schaal en spoor

 

Schaal en spoor zijn begrippen die wel en niet synoniem zijn aan elkaar. Spoor H0 heeft zeker een schaal van 1:87, maar schaal 1:87 hoeft niet per se spoor H0 te zijn. Het kan ook spoor H0m, H0e of H0i zijn. Nu in dit nummer het accent ligt op modelspoorwegen in allerhande schalen en sporen staan we eerst even stil bij de begrippen schaal en spoor.

 

Baan: Berkeldam – H0

 

Geïnspireerd door de compacte, meestal Britse, modelspoorwegen die hij zag op menig expo besloot Paul Roodbol om na zo’n 40 jaar bouwen zijn grote Duitse modelspoorweg op zolder te laten voor wat het was en Nederlands te gaan bouwen. Hij vertelt de lezer hoe hij dit heeft aangepakt.

 

 

Baan: Een impressie van de buurtspoorweg – H0e

 

Modelspoorwegen met de tram als hoofdthema zijn eerder zeldzaam, veel tramliefhebbers zijn vooral geïnteresseerd in het grootbedrijf en in mindere mate in de kleine weergave hiervan. Toch vonden we iemand met een passie voor grote en kleine trams, Johan Tyssens uit Hoboken. In zijn garage ontdekten we een fraaie uitbeelding van een stukje buurtspoorweg uit de jaren 50-60.

 

Baan: Die Niederland Strecke – I

 

Na jaren bouwen in kleinere schalen schakelde Ernst Jorissen zo’n 20 jaar geleden over op spoor I. Schaal 1:32 benadert als geen andere schaal zo dicht de realiteit. Als je de locomotieven hun trein ziet, maar vooral ook hoort voortslepen op de Niederland Strecke krijg je pas echt het gevoel dat je midden tussen de treinen staat.

 

Baan: LGB-tuinbaan – II

 

Vijftien jaar geleden is Eddy Geeraerts gestart met de bouw van een tuinbaan. Uitgangspunt was het samenspel tussen spoor en tuin. Niet het rijden met treintjes maar wel het landschap staan voorop. Een tuin met planten en bomen, een dorp met een kerk, een kasteel en een vijver vormen het decor waarin een LGB-trein rijdt.

 

Baan: An der Küste – 0e

 

In ons zomernummer hoort natuurlijk een echte vakantietip. Tijdens het druilerige pinksterweekend bracht het schrijven van het verhaal bij de foto’s van de modelspoorweg ’An der Küste’ toch nog wat zonneschijn. Om u in de vakantiestemming te brengen nodigen we u uit voor een virtuele reis langs de Duitse kust.

 

Baan: Minizob – Z/Zm

 

Brian Harrap is gedoopt tot baron. De adellijke titel mag hij echter niet voeren. Hij kreeg die titel na een ballonvaart. Veel belangrijker dan de titel baron is de inspiratie die Brian tijdens zijn ballonvaart opdeed. Dit vogelvluchtperspectief bracht hem op het idee om een modelspoorweg in schaal 1:220 te bouwen.

 

Baan: Valdispere – H0m

 

Het is eigenlijk vreemd dat we niet eerder de modelspoorweg Valdispere van Derk Huisman aan u hebben voorgesteld. De modelspoorweg draait al enkele jaren mee in het modelspoorwereldje. Dat is echter niet de reden dat het ons verbaast, de verbazing is er vooral in gelegen dat Derk Huisman en Henk Wust al jaren een curieus team vormt en we in onze kolommen het hele oeuvre van de mannen hebben beschreven, op Valdispere na.

 

Baan: Orestone Quay – 00

 

Orestone Quay is een Britse tentoonstellingsbaan in schaal 00, 1/76ste. De baan is het werk van de inmiddels overleden modelspoorder John Lewis, langjarig lid van de Burgess Hill Model Railway Club. Na zijn vroegtijdige dood kwam de modelspoorweg in handen van de club, die hiermee deelneemt aan tentoonstellingen. Wij ontdekten de modelbaan op de expo in Chatham in 2010, ze was ook te zien op de de Grote Modelspoorexpo in Mechelen in oktober 2012.

 

Baan: Tripton by the Sea – S7

 

De creaties van Ton Trip kunnen u bijna niet zijn ontgaan. Van deze modelbouwer kennen we de modelspoorwegen Tripton en Tripton on the Hill. Na deze op Britse leest geschoeide modelspoorwegen leek het er even op dat Ton Trip was uitgebouwd. De werkelijkheid was echter heel wat weerbarstiger, en zie hier zijn nieuwe modelspoorweg Tripton by the Sea.

 

Baan: Wansbeck Road – 2mm N

 

Wansbeck Road is een van de metrostations in Newcastle. Dit heeft echter niets met de modelspoorweg Wansbeck Road van Mick en Yvonne Simpson te maken die we hier aan u voorstellen. De 2 mm finescale modelspoorweg is louter een gedachtespinsel van de bouwers.

 

Baan: Rhineside – TT

 

TT spoor is vrij zeldzaam. Op zich is dat niet zo verwonderlijk omdat jaren lang de enige fabrikant achter het ijzeren gordijn vertoefde. Tegenwoordig is dat wel anders, maar toch zijn TT modelspoorwegen nog altijd op een hand te tellen, dit terwijl het een mooie schaal is. Zeker als je houdt van lange treinen die hun weg zoeken door het landschap.

 

Baan: Rusty Pile  Railroad – S/Sn3

 

Het hoeft geen betoog, de Rusty Pile Railroad is een industriespoorweg naar Noord-Amerikaans voorbeeld. Bijzonder is de schaal waarin hij is gebouwd. Es-en-drie, ofwel Sn3 zoals de aanduiding correct moet worden geschreven, is een uniek project dat voor zover bekend het enige is in Nederland. En dan te bedenken dat de bouwer René Paul daar al dertig jaar geleden mee is begonnen.

 

Baan: L’Aubraie – Gn

 

De grootste schaal en toch zo mogelijk de kleinste modelspoorweg in dit speciale nummer van MSM is toch wel deze industriebaan van Bernard Junk. Er zullen mensen zijn die het eerder een diorama vinden dan een modelspoorweg, maar er vindt een werkelijk transport over het spoor plaats en dan is het een modelspoorweg. De mensen die het eerder een diorama vinden hebben ook wel gelijk, want l’Aubraie is echt een belevenis om naar te kijken.

 

Praktijk: een wagenkaartensysteem voor Sophan Marchandises

 

Wie over niet veel plaats beschikt kan een bescheiden emplacement bouwen waarbij de nadruk op het rangeren ligt. Om dit zinvol te laten verlopen, en het meteen ook spannend te maken, stelt Gino Van Landuyt zijn systeem van wagenkaarten voor.