Vorige nummers

MSM 130

November 2013 - nr. 130

 

BAAN: Van Alt-Warnow naar Neukloster: Een dubbel diorama in 1:87

Soms vinden medewerkers van een modelspoortijdschrift toch nog de tijd om zelf aan een modelspoorweg te bouwen. Onze Duitse collega Franz Rittig die we kennen als redacteur van Miba behoort tot die gelukkigen. In 2012 was hij aanwezig op On traXS! met zijn kleine, maar tot in de puntjes uitgevoerde H0-modelspoorweg. Dat was een mooie gelegenheid om zijn modelspoorcreatie te fotograferen, bekijk mee het resultaat.

 

PRAKTIJK: Werken met pluimkarton, deel 7 Natuursteen

In deze aflevering belicht MSM-medewerker Rik Martens het gebruik van pluimkarton voor de bouw ven de bruggenhoofden en tunnelportalen op zijn minibaantje ‘depot Val-Rikard’. Hierbij ligt de nadruk op het imiteren van natuursteen, en wordt de stalen spoorwegbrug tussen de twee bruggenhoofden eveneens kort besproken.

 

PRAKTIJK: Emmanuel Nouaillier: De brouwerijbuurt herbekeken

Reeds enkele tijd geleden, in MSM 91, begonnen we met de beschrijving van twee scènetjes die met elkaar waren verbonden door hetzelfde onderwerp: een oude brouwerij in een stedelijke omgeving met twee aparte en dus totaal verschillende ingangen. Het eerste diorama met de gemengde toegang spoor/weg is reeds geruime tijd klaar en de tweede ingang via een koertje is nu in aanbouw. Die krijgt nu, zij het met wat vertraging, al onze aandacht.

 

MODELSPOORWEGEN DIE HET HUIS NOOIT VERLATEN: Euro Trans Bahn

In dit nummer stellen we u de modelspoorweg van Juliaan Debrabandere uit Kuurne voor, een zoldervullende baan die de ‘Euro Trans Bahn’ werd gedoopt. De eerste grote passie en belangstelling van Juliaan was de zeescheepvaart en havens met alles wat er bij hoort, hij heeft dan ook vanaf jeugdige leeftijd menig schip in model nagebouwd. Op iets latere leeftijd kwam ook de bekoring voor het spoor, dat was immers in vele havens ook prominent aanwezig. Juliaan vond dat beide transportmiddelen ook best te combineren waren op zijn toen in aanbouw zijnde modelbaan. Hoe hij in zijn opzet geslaagd is kan u nu ontdekken.

 

PRAKTIJK: Stuthout voor een kolenmijn - Een diorama om mee te exposeren - deel 1

Of het nu gaat om uw favoriete locomotief, een smalspoortreintje of een complete bloktrein, je kunt ervan genieten als ze in een vitrine staan. Echter, voor sommige liefhebbers komen ze pas echt tot hun recht in een fraai diorama. Onterecht denken veel modelspoorders dat het maken van een mooi diorama niet voor hen is weggelegd. Aan de hand van een nog te bouwen diorama beschrijft Erik Mosterd in een reeks artikelen stap voor stap de bouw. Daarbij worden alle aspecten meegenomen die een fraai diorama zou moeten bezitten. In iedere aflevering wordt een bepaalde techniek of fase uitvoerig beschreven. In een eerste aflevering maakt u kennis met het concept.

 

Verder: 

Praktijk: Vastzetarmen voor de coilwagen Shmms van Roco

Praktijk: Kermisattractie: een spiegeltent in H0

Praktijk: Fabrieksschoorsteen van Stangel Modellbahnbau

Reportage: Euromodelbouw Genk - Een happening voor de ganse familie

Reportage: RAMMA 2013 - modelspoor op zijn Frans

Reportage: Valkenburg 2013 - Twee dagen sporen op smalspoor

Recensies