Modelspoormagazine richt zich tot modelbouwers en
liefhebbers van modelspoorwegen.

Spoorwegjournaal is een tweemaandelijks tijdschrift dat zich hoofdzakelijk richt tot treinliefhebbers van het grootbedrijf.

28 en 29 september 2024 in Wieze (Aalst)

Bewegende beelden van Modelspoormagazine medewerker Rik Martens: … meer?

Media & Rail 

Toen Dirk Melkebeek, stichter van Modelspoormagazine, in 2012 onverwacht overleed, kwam het uitgeven van de treinbladen onvoorzien in handen van zijn echtgenote Vivian Tavernier.  Omringd door een schare medewerkers zette zij het werk van Dirk verder, de aanwezigheid van Vivian en Jessie onder hun rode tent werd een vaste waarde op beurzen en expo’s.  Gaandeweg werd het niet te onderschatten administratief werk dat behoort tot het publiceren van twee tijdschriften meer een last dan een lust. In september besloot Vivian dan ook dat het tijd was voor een carrièreswitch, terug naar de zorgsector waar haar hart ligt.  Als medewerker van het eerste uur en jarenlang hoofdredacteur leek het verdwijnen van Modelspoormagazine mij ondenkbaar, dus besloot ik, in samenspraak met mijn echtgenote Nicole, om het uitgeven van Modelspoormagazine en Spoorwegjournaal over te nemen, en dit respectievelijk met ingang van MSM 240 en SJ 256. Ik dank Vivian voor het in mij gestelde vertrouwen om het levenswerk van Dirk verder te zetten, en reken er op dat de lezers de bladen trouw blijven. De vlag verandert, de lading blijft gelijk.

Guy Van Meroye
Uitgever/Hoofdredacteur

Menu