De 7e minibaantjeswedstrijd 2020

In het najaar van 2020 organiseert Meta Media groep, de uitgever van Modelspoormagazine en Spoorwegjournaal, zijn tweejaarlijkse Grote Modelspoorexpo. Dit evenement is al jaren het grootste en belangrijkste modelspoorgebeuren in België en voor deze tiende editie willen we er iets heel speciaals van maken voor en door de modelspoorfan uit België en omliggende landen. U kunt er ook bij zijn als deelnemer aan één van onze wedstrijden!

Reeds voor de zevende maal op rij organiseren we onze minibaantjeswedstrijd die zijn apotheose zal kennen in oktober 2020. Editie na editie is het reglement uitgegroeid naar wat we als redactie voor ogen hadden. De vorige edities waren telkens een echt succes met hoogstaande modelspoorwegen, zowel qua afwerking als presentatie. Het reglement wijzigen hoeft niet meer, we hebben enkel een paar punten wat duidelijker gemaakt.

Over de winnaar in 2018 kwam vooral op de sociale media wat commentaar achteraf. Was ‘Rimkov’ wel een minibaantje en niet eerder een diorama? De bouwers, Rik en Koen, hadden de jury ruim op voorhand toelating gevraagd en gekregen, zodat er eigenlijk geen discussie mogelijk was.

Toch heeft dit de jury aan het denken gezet en van nu af aan wordt de beweging die we willen zien op een minibaantje nader omschreven. De beschikbare oppervlakte in de zaal van 250 cm breed en 150 cm diep laat zonder probleem de installatie toe van een fiddleyard en zelfs een verborgen omloopspoor en schaduwstation.  Zo kan gemakkelijk een afwisselend en zinvol verkeer plaatsvinden. Ook willen we nog duidelijker zijn wat betreft de criteria waarmee de jury rekening zal houden. Voorts blijft het concept ongewijzigd en nodigen we alle lezers uit om zich in te schrijven voor de wedstrijd, individueel of in groep van maximaal 4 leden. Laat dit voor de talrijke clubs in het land een uitdaging zijn om een team af te vaardigen!

Terug naar de beginjaren…

Terzelfder tijd wensen we de decorbouwers onder onze lezers de kans te geven om er in Leuven bij te zijn. Daarmee keren we als het ware terug naar de begindagen van de Grote Modelspoorexpo, want tijdens de eerste drie expo’s werd een dioramawedstrijd georganiseerd. Ook hier proberen we een zo ruim mogelijk publiek aan te spreken en houden we de regels vrij eenvoudig. Het grondoppervlak wordt beperkt tot een rechthoek van 420 op 297 mm, zijnde een A3 (het dubbele van een A4). Voor de rest is alles vrij, als het maar NIET beweegt, doch het spreekt voor zich dat we een thema wensen dat verband houdt met de spoorweg in ruime zin. Er moet verplicht een (tram- of trein-) spoor aanwezig zijn alsook minstens een spoorvoertuig (of een deel hiervan). Schaal, tijdperk en thema zijn allemaal vrij. We leggen graag de nadruk op het feit dat een diorama statisch is en dus geen bewegende elementen of voertuigen bevat, in tegenstelling tot de minibaantjes, waar het net wel om beweging draait. Het diorama mag los staan of ingebouwd worden in een kijkdoos. Het publiek op de expo zal mogen kiezen voor zijn favoriete diorama, zoals het ook voor de minibaantjes kan stemmen.

Bijzondere aandacht gaan we besteden aan de jeugd. Wie op de expodagen nog geen 16 jaar is dingt mee voor de speciale jeugdprijs, uitgereikt door de jury.

Klik hieronder voor de reglementen voor beide wedstrijden. inschrijven kan liefst online, tot eind oktober 2019. Start er echter niet te laat mee. 17 maand is lang… maar ook minder lang dan je denkt!

Bekijk hier het WEDSTRIJDREGLEMENT

Menu