• WEDSTRIJDREGLEMENT 2024 Mini-Baantjes

  1. Alleen mini-baantjes die nog nooit publiekelijk werden getoond of in vakbladen gepubliceerd komen in aanmerking.
  2. Het onderwerp, schaal en tijdperk van het mini-baantje zijn vrij.
  3. Het mini-baantje moet een zinvol spoorverkeer uitbeelden met bewegend spoorelement. Hieronder wordt verstaan dat de sporen door één of meerdere spoorvoertuigen regelmatig worden bereden.
  4. De gebruikte schaal is dus vrij te kiezen. Wel mag het zichtbare gedeelte van het mini-baantje in om het even welke schaal 7500 cm² niet overschrijden (kleiner mag). Elke grondvorm is toegelaten en er mag in verschillende niveaus gewerkt worden. De deelnemer dient aan de organisatoren, ten laatste op 1 september 2024, een grondplan op schaal, met afmetingen te bezorgen.
  5. De maximale oppervlakte, hierboven aangegeven, van het mini-baantje is zonder fiddle-yard, rondgaand spoor of schaduwstation, voor zover deze onzichtbaar voor het publiek zijn en het geheel past binnen een rechthoek van 2,5 (voorzijde) x 1,5 (diepte) meter. Elke deelnemer zal in de zaal een oppervlak van exact 2,5 x 1,5 meter ter beschikking hebben, waarbij de langste zijde langs het wandelpad ligt. De deelnemer die zijn baantje langs de achterzijde wenst te kunnen bereiken, voorziet binnen zijn oppervlak (van 2,5 x 1,5 m) een doorgang, eventueel met afsluiting. Er zijn geen doorgangen tussen de vakken voorzien! De deelnemer kan het oppervlak van 2,5 x 1,5 meter naar eigen inzicht invullen. De standplaatsen van de minibaantjes in de zaal worden door lottrekking bepaald.
  6. Het zichtbare gedeelte moet voorzien zijn van een fries met verlichting en achtergrond die minstens even breed is als één zijde. Het minibaantje dient zijn eigen onderstel hebben, dat door een afscheiding (‘rok’) met doek, plaat of ander materiaal aan het zicht onttrokken wordt. De jury zal bij de evaluatie ook oordelen over de verzorgde presentatie, zoals het trouwens hoort op een expo. De deelnemer zorgt voor voldoende aankleding van zijn baan en vak, waarbij het publiek enkel het afgewerkte deel van de modelspoorweg te zien krijgt.
  7. De sporen liggen op minstens 110 cm boven het vloeroppervlak van de zaal. De onderkant van de fries hangt op maximaal 190 cm boven het vloeroppervlak.
  8. Extra informatie over het baantje, de ontstaansgeschiedenis, de bouwfasen en dies meer zijn toegelaten, voor zover alles zich binnen de rechthoek van 2,5 x 1,5 bevindt. De minibaantjes zijn geen handelsstanden. Verkoop noch ruilhandel zijn toegelaten. Iedere deelnemer voorziet een opstapje voor kinderen. Eventueel (niet verplicht) voorziet de deelnemer in een afsluiting voor de kijkers.
  9. De inschrijvingen zijn kosteloos en dienen te gebeuren voor 1 november 2023. Inschrijven kan online via het inschrijvingsformulier (Klik onderaan deze pagina op “INSCHRIJVEN”). Het minibaantje staat ofwel op naam van een vereniging, ofwel op naam van maximaal 4 bouwers. Een inschrijving dient naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum te vermelden van de verantwoordelijke, en de namen en geboortedata van alle groepsleden, evenals een korte beschrijving van het gekozen project en de schaal waarin u gaat werken (wijzigingen hieraan tijdens de bouw zijn toegestaan mits de organisatoren hiervan ingelicht worden). Er mogen maximaal 4 personen per baantje op de deelnemerslijst ingeschreven worden.
  10. De sluitingsdatum van de wedstrijd is vrijdag 27 september 2024. Op die dag, of ten laatste op zaterdag 28 september 2024 om 9 uur, dient u uw mini-baan in de Oktoberhallen te Wieze af te leveren en op te stellen. 
  11. Aan de hand van foto’s, door de deelnemer ter beschikking gesteld ten laatste op 1 september 2024, beslist de jury of het minibaantje voldoet aan dit reglement en het aldus toegelaten wordt tot de wedstrijd. 
  12. Op de Grote Modelspoorexpo op 28 en 29 september 2024 dienen de deelnemers aanwezig te zijn om hun mini-baantje te bedienen. De organisatie voorziet per minibaantje 2 toegangsbadges per dag voor de expo, zodat op beide expodagen telkens 2 personen het baantje kunnen bedienen. 
  13. De beoordeling gebeurt zowel door de vakjury als het publiek op 28 en 29 september 2024 tijdens de Grote Modelspoorexpo. Voor de winnaar van het publiek is een speciale ‘publieksprijs’ voorzien. De jury zal bij zijn beoordeling rekening houden met: de algemene indruk van het baantje, de verzorgde afwerking en presentatie, de aankleding van het landschap met eventueel passende gebouwen, het gebruikte rollend materieel, het sporenplan en de originaliteit, alsook het schilderen en verweren van gebouwen, kunstwerken en rollend materieel. Op al deze onderdelen geven de juryleden een score die dan samengeteld de totaalscore van het minibaantje oplevert. Elk element heeft dus een vooraf bepaald gewicht in de eindbalans. Bijzondere aandacht verdient het rijden van de spoorvoertuigen. Het betreft een baantje en geen diorama! Enige beweging is een vereiste.
  14. De deelnemer verbindt zich ertoe, telkens de organisator dat verzoekt, een stand van zaken door te geven via e-mail, binnen een redelijke termijn. Deze “stand van zaken” zal nergens gepubliceerd worden zonder toestemming van de deelnemer. 
  15. De deelnemer zal tijdens de expo alle medewerking verlenen aan de fotografen van Modelspoormagazine tijdens het maken van de fotoreportage. 
  16. Er is een prijs voorzien voor de top 3 in de uitslag, alsook aan de winnaar van de publieksprijs. De winnende mini-baantjes zullen ook worden gepubliceerd in Modelspoormagazine. 
  17. Medewerkers aan Modelspoormagazine en hun familieleden worden van deze wedstrijd uitgesloten. De prijswinnaars van de vorige mini-baantjes wedstrijden mogen wel deelnemen. 
  18. De beoordeling van de jury en publiek is bindend. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 • WEDSTRIJDREGLEMENT 2024 Diorama’s

 1. Alleen diorama’s die nog nooit publiekelijk werden getoond of in vakbladen werden gepubliceerd komen in aanmerking. 
 2. Een diorama is statisch en bevat geen bewegende elementen of voertuigen (daarvoor hebben we onze minibaantjeswedstrijd). Verlichting van het diorama en lichten in gebouwen, voertuigen en dergelijke zijn toegelaten. 
 3. Het onderwerp en tijdperk van het diorama zijn vrij, maar vanzelfsprekend betreft het wel een thema dat verband houdt met de spoorweg in ruime zin. Er moet verplicht een (tram- of trein-) spoor aanwezig zijn alsook minstens een spoorvoertuig of een deel hiervan. 
 4. De gebruikte schaal is vrij te kiezen. De maximale oppervlakte is die van een A3, zijnde 420 x 297 millimeter (het diorama kan naar keuze gepresenteerd worden met de lange of smalle zijde vooraan). Kleiner mag. De hoogte is beperkt tot 420 mm. Het geheel moet dus in een virtuele doos passen van 420 mm breed x 297 mm diep x 420 mm hoog. Het diorama mag los gepresenteerd worden, ofwel in een ‘kijkdoos’. 
 5. De plaatsen van de diorama’s in de zaal en hun nummering worden door lottrekking bepaald. De organisatie stelt tafels van voldoende hoogte ter beschikking. 
 6. De inschrijvingen zijn kosteloos en dienen te gebeuren voor 1 november 2023. Inschrijven kan online via het inschrijvingsformulier (Klik onderaan deze pagina op “INSCHRIJVEN”) Het diorama staat ofwel op naam van een vereniging, ofwel op naam van 1 of 2 bouwers. Een inschrijving dient naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum te vermelden van de verantwoordelijke, en de naam en geboortedatum van het eventuele tweede lid van de groep. U voegt tevens een korte beschrijving toe van het gekozen project en de schaal waarin u gaat werken (wijzigingen hieraan tijdens de bouw zijn toegestaan mits de organisatoren hiervan ingelicht worden). Er mogen maximaal 2 personen per diorama op de deelnemerslijst ingeschreven worden. Indien de individuele deelnemer of bij groepsdeelname beide deelnemers geboren is/zijn na 29/09/2008 nemen ze automatisch ook deel in de jeugdcategorie, waarvoor een aparte prijs is voorzien. 
 7. De sluitingsdatum van de wedstrijd is zaterdag 28 september 2024. Op die dag, tussen 8.30u en 9.30u dient u uw diorama in de Oktoberhallen in Wieze af te leveren en op te stellen. Op zondag 29 september 2024, na sluiting (17 uur) kan het diorama terug mee naar huis genomen worden. 
 8. Aan de hand van foto’s, door de deelnemer ter beschikking gesteld ten laatste op 1 september 2024, beslist de jury of het diorama voldoet aan het reglement, en het als dusdanig toegelaten wordt tot de wedstrijd. 
 9. De organisatie voorziet per diorama 2 toegangsbadges voor het weekend. 
 10. De beoordeling gebeurt zowel door de vakjury als het publiek op 28 en 29 september 2024 tijdens de Grote Modelspoorexpo. Er is een prijs voorzien voor de top 3 in de uitslag, alsook aan de winnaar van de publieksprijs. De winnende diorama’s zullen ook worden gepubliceerd in Modelspoormagazine. 
 11. Een jury bestaande uit redactieleden van Modelspoormagazine zal een speciale prijs toekennen aan één diorama in de jeugdcategorie (deelnemers onder de 16 jaar). 
 12. De deelnemer verbindt zich ertoe, telkens de organisator dat verzoekt, een stand van zaken door te geven via e-mail, binnen een redelijke termijn. Deze “stand van zaken” wordt niet gepubliceerd, maar dient om het aantal deelnemers tijdig in te schatten.
 13. De deelnemer zal tijdens de expo alle medewerking verlenen aan de fotografen van Modelspoormagazine tijdens het maken van de fotoreportage. 
 14. Medewerkers aan Modelspoormagazine en hun familieleden worden van deze wedstrijd uitgesloten. 
 15. Vragen en antwoorden aangaande de wedstrijd en dit reglement gebeuren per mail aan redactie@modelspoormagazine.com.
Menu