Dirk Melkebeek

Meta Media Groep bvba werd in 1991 opgericht door Dirk R.M. Melkebeek die via zijn hobby zijn professionele carrière maakte : als journalist tijdschriften maken over zijn hobby. Hobby’s die hij met zeer velen deelde : motorrijden, fotograferen én gepassioneerd door treinen : modelbouwen.

Toen Dirk Melkebeek, stichter van Modelspoormagazine, in 2012 onverwacht overleed, kwam het uitgeven van de treinbladen onvoorzien in handen van zijn echtgenote Vivian Tavernier. Omringd door een schare medewerkers zette zij het werk van Dirk verder, de aanwezigheid van Vivian en Jessie onder hun rode tent werd een vaste waarde op beurzen en expo’s. Gaandeweg werd het niet te onderschatten administratief werk dat behoort tot het publiceren van twee tijdschriften meer een last dan een lust. In september besloot Vivian dan ook dat het tijd was voor een carrièreswitch, terug naar de zorgsector waar haar hart ligt. Als medewerker van het eerste uur en jarenlang hoofdredacteur leek het verdwijnen van Modelspoormagazine mij ondenkbaar, dus besloot ik, in samenspraak met mijn echtgenote Nicole, om het uitgeven van Modelspoormagazine en Spoorwegjournaal over te nemen, en dit respectievelijk met ingang van MSM 240 en SJ 256. Ik dank Vivian voor het in mij gestelde vertrouwen om het levenswerk .van Dirk verder te zetten, en reken er op dat de lezers de bladen trouw blijven. De vlag verandert, de lading blijft gelijk.

Het uitgeven van de bladen door MMG werd overgenomen door Media & Rail.

De lijst met leden van de kernploeg vindt u in onze rubriek ‘Over Ons – redactioneel‘.

Tweejaarlijks organiseert ModelspoorExpo dankzij de grote hulp van verschillende medewerkers en onder supervisie van Luc en Rita Dooms – Van Parys haar eigen Grote Modelspoorexpo die een bezoek meer dan waard is. Zodra de volgende editie nadert zal u de nodige informatie zeker terugvinden in het magazine, via sociale media, op onze websites www.modelspoormagazine.be en op www.modelspoorexpo.be. Meer info hierover vindt u eveneens in de rubriek ‘Over ons – Modelspoorexpo’.

Menu