BELGIE

Schrijf € 91 (1jaar) over op BE54 7330 5583 9997 – KREDBEBB. Dit ten name van Meta Media Groep bvba – Hekkergemstraat 31 – 9260 Schellebelle. In de mededeling vermeldt u: “abo MSM”. * Modelspoormagazine is het tijdschrift voor de modelspoorfanaat & verschijnt 11x per jaar (juli en augustus = 1 exemplaar (extra dikke vakantiespecial)).

In principe worden uw adresgegevens vermeld op onze bankafschriften maar veiligheidshalve mag u ze nog even doormailen naar abo@metamediagroep.be aub.  Zeker indien het adres van de begunstigde afwijkt van het adres van de betaler, bv in geval van een geschenkabonnement. Zo activeren wij het abonnement op correcte wijze 😉

Abonnementen worden niet automatisch verlengd – bij afloop ontvangt u een vrijblijvende betaaluitnodiging per mail of per brief thuis toegestuurd. Een abonnement gaat telkens in met het eerstvolgende nummer dat verschijnt na ontvangst en verwerking van de betaling. Het wordt dus nooit met terugwerkende kracht opgestart.

Bij vroegtijdige beëindiging van het abonnement is restitutie van het saldo helaas niet mogelijk.

NEDERLAND

Schrijf € 96 (1jaar) over op BE54 7330 5583 9997 – KREDBEBB. Dit ten name van Meta Media Groep bvba – Hekkergemstraat 31 – 9260 Schellebelle. In de mededeling vermeldt u: “abo MSM”. * Modelspoormagazine is het tijdschrift voor de modelspoorfanaat & verschijnt 11x per jaar; juli en augustus = 1 exemplaar (extra dikke vakantiespecial).

In principe worden uw adresgegevens vermeld op onze bankafschriften maar veiligheidshalve mag u ze nog even doormailen naar abo@metamediagroep.be aub.  Zeker indien het adres van de begunstigde afwijkt van het adres van de betaler, bv in geval van een geschenkabonnement. Zo activeren wij het abonnement op correcte wijze 😉

Abonnementen worden niet automatisch verlengd – bij afloop ontvangt u een vrijblijvende betaaluitnodiging per mail of per brief thuis toegestuurd. Een abonnement gaat telkens in met het eerstvolgende nummer dat verschijnt na ontvangst en verwerking van de betaling. Het wordt dus nooit met terugwerkende kracht opgestart.

Bij vroegtijdige beëindiging van het abonnement is restitutie van het saldo helaas niet mogelijk.

VOOR DE ANDERE LANDEN IN EUROPA:

Van land tot land zijn de prijzen verschillend en is het dus heel moeilijk om hier een gelijke prijs te hanteren. Gelieve contact op te nemen met abo@metamediagroep.be.

VOOR DE REST VAN DE WERELD:

Van land tot land zijn de prijzen verschillend en is het dus heel moeilijk om hier een gelijke prijs te hanteren. Gelieve contact op te nemen met abo@metamediagroep.be.

 

Menu