BELGIE

Schrijf € 85 (1jaar) of € 160 (2jaar) over op BE54 7330 5583 9997 – KREDBEBB. Dit ten name van Meta Media Groep bvba – Hekkergemstraat 31 – 9260 Schellebelle. In de mededeling vermeldt u: “abo MSM”. * Modelspoormagazine is het tijdschrift voor de modelspoorfanaat & verschijnt 11x per jaar; juli en augustus = 1 exemplaar (extra dikke vakantiespecial).

In principe worden uw adresgegevens vermeld op onze bankafschriften maar veiligheidshalve mag u ze nog even doormailen naar abo@metamediagroep.be aub.  Zeker indien het adres van de begunstigde afwijkt van het adres van de betaler, bv in geval van een geschenkabonnement. Zo activeren wij het abonnement op correcte wijze 😉

Abonnementen worden niet automatisch verlengd – bij afloop ontvangt u een vrijblijvende betaaluitnodiging per mail of per brief thuis toegestuurd. Een abonnement gaat telkens in met het eerstvolgende nummer dat verschijnt na ontvangst en verwerking van de betaling. Het wordt dus nooit met terugwerkende kracht opgestart.

NEDERLAND

Schrijf € 90 (1jaar) of € 170 (2jaar) over op BE54 7330 5583 9997 – KREDBEBB. Dit ten name van Meta Media Groep bvba – Hekkergemstraat 31 – 9260 Schellebelle. In de mededeling vermeldt u: “abo MSM”. * Modelspoormagazine is het tijdschrift voor de modelspoorfanaat & verschijnt 11x per jaar; juli en augustus = 1 exemplaar (extra dikke vakantiespecial).

In principe worden uw adresgegevens vermeld op onze bankafschriften maar veiligheidshalve mag u ze nog even doormailen naar abo@metamediagroep.be aub.  Zeker indien het adres van de begunstigde afwijkt van het adres van de betaler, bv in geval van een geschenkabonnement. Zo activeren wij het abonnement op correcte wijze 😉

Abonnementen worden niet automatisch verlengd – bij afloop ontvangt u een vrijblijvende betaaluitnodiging per mail of per brief thuis toegestuurd. Een abonnement gaat telkens in met het eerstvolgende nummer dat verschijnt na ontvangst en verwerking van de betaling. Het wordt dus nooit met terugwerkende kracht opgestart.

VOOR DE ANDERE LANDEN IN EUROPA:

Schrijf € 105 (1 jaar) of € 184 (2 jaar) over op IBAN BE54 7330 5583 9997 BIC KREDBEBB ten name van Meta Media Groep bvba – Hekkergemstraat 31 – 9260 Schellebelle, met vermelding Abo MSM + uw adres en neem hierover contact op met de abo service zodat zij uw gegevens veiligheidshalve al kunnen registreren zodat de betaling vlekkeloos verwerkt kan worden (abo@metamediagroep.be)
Een abonnement gaat telkens in met het eerstvolgende nummer dat verschijnt na ontvangst en verwerking van de betaling. Het wordt dus nooit met terugwerkende kracht opgestart.

In principe worden uw adresgegevens vermeld op onze bankafschriften maar veiligheidshalve mag u ze nog even doormailen naar abo@metamediagroep.be aub.  Zeker indien het adres van de begunstigde afwijkt van het adres van de betaler, bv in geval van een geschenkabonnement. Zo activeren wij het abonnement op correcte wijze 😉

VOOR DE REST VAN DE WERELD:

Schrijf € 117 (1 jaar) of € 222 (2 jaar) over op IBAN BE54 7330 5583 9997 BIC KREDBEBB ten name van Meta Media Groep bvba – Hekkergemstraat 31 – 9260 Schellebelle, met vermelding Abo MSM + uw adres en neem hierover contact op met de abo service zodat zij uw gegevens veiligheidshalve al kunnen registreren zodat de betaling vlekkeloos verwerkt kan worden (abo@metamediagroep.be).
Een abonnement gaat telkens in met het eerstvolgende nummer dat verschijnt na ontvangst en verwerking van de betaling. Het wordt dus nooit met terugwerkende kracht opgestart.

Meer info?

Contacteer ons op abo@metamediagroep.be of 0032 497 20 04 44

AANBIEDING …

Menu