Op deze pagina vindt u verschillende foto’s of extra’s terug van onze artikels
 editie bestellen?

—————————————————————————————————————————-
Sur cette page vous trouvez des photos supplémentaires
commander?

Hooikar (Laseren voor dummies) MSM 246

Dit ZIP-bestand bevat twee SVG-files voor het laseren van een hooikar:

Downloadfile ZIP:  Hooikar 

Une charette à foin (La découpe au laser pour débutants) TMM 246

Ce fichier ZIP contient 2 fichiers SVG pour la découpe d’une charette à foin:

Fichier ZIP:  Charette à foin 

NMBS Fonts tijdperk I / II / III

Dit ZIP-bestand bevat 4 lettertypes gemaakt door Claude Coune in ttf-formaat:

– Belgische Staat periode I en II,
– ‘Santa Fe’ periode II/III.
Deze twee lettertypes bevatten enkel cijfers (plus de B) en worden gebruikt om voertuigen te nummeren. Ze zijn gebaseerd op het bekende boek ‘Vapeur en Belgique’.

– Lettertype van de NMBS, jaren 1950.
Dit lettertype bevat alleen hoofdletters en wordt gebruikt om stationsnamen weer te geven. Het is gebaseerd op een NMBS-document uit periode III.

Downloadfile ZIP: NMBS font Modelspoormagazine

SNCB Polices époques I / II / III

Ce fichier ZIP contient 4 polices de caractères réalisées par Claude Coune aux format ttf :

– Etat Belge époques I et II,
– ‘Santa Fe’ époque II/III.
Ces deux polices ne contiennent que des chiffres (plus le B) et servent pour numéroter les véhicules. Elles ont réalisées à partir de l’ouvrage ‘Vapeur en Belgique’ bien connu.

– Police d’affichage SNCB, années 1950.
Cette police ne contient que du texte en majuscule et sert pour l’affichage du nom des stations. Ceci a été réalisée à partir d’un document SNCB de l’époque III.

Fichier ZIP:  SNCB Polices TrainMiniature magazine

NMBS 2715 New-Look Decals en 3D-print MSM/TMM 239 (10/2023)

In de ZIP bevinden zich de stl-files en de decals in 4 verschillende formaten.

Downloadfile ZIP: NMBS 2715 Modelspoormagazine

SNCB 2715 New-Look
Décalcomanies et dessins en 3D TMM/MSM/ 239 (10/2023)

Le ZIP contient les fichiers stl et les décalcomanies dans 4 formats différents.

Fichier ZIP:  SNCB 2715 TrainMiniature magazine

Zelf NMBS aankondigingsborden printen MSM/TMM 238 (09/2023)

Handleiding:
Aankondigingsborden MSM handleiding

Downloadfile Excel:
Aankondigingsborden Modelspoormagazine

 

Imprimer des écrans d’affichage SNCB TMM/MSM/ 238 (09/2023)

Manuel utilisateur:
 Ecrans d’affichage TMM manuel

Fichier Excel:
 Ecrans d’affichage TrainMiniature magazine

 

Zelf stationsnaamborden printen MSM/TMM 235 (05/2023)

Handleiding:
Stationsborden MSM handleiding

Downloadfile:
Stationsborden Modelspoormagazine

Imprimer des caissons lumineux SNCB TMM/MSM/ 235 (05/2023)

Manuel utilisateur:
Caissons lumineux TMM manuel

Fichier Excel:
Caissons lumineux TrainMiniature magazine

Medway-Traxx in spoor N – MSM/TMM 228 (10/2022)

Soundfile Brossel type 553/554 Piko

Mirabernina – MSM/TMM 214 (06/2021)

Douglasspar – MSM/TMM 213 (05/2021)

The Beaver Lumber Company – MSM/TMM 208

Menu